ای سی تغذیه /وای فای /بلوتوث

ای سی وای فای هواوی G6

ای سی وای فای هواوی G6

این ایسی جهت مربوط به طبقه وای فای هوتوی G6 میباشد

ای سی تغذیه PM8916

ای سی تغذیه PM8916

این ایسی مولتی برندبودهو بیشترین مصرف را در هواوی دارد خرابی حالت ...

ای سی پاور MAX77686

ای سی پاور MAX77686

این ایسی پاور مولتی برند بوده بیشتر در سری هواوی خرابی دارد

ای سی تغذیه PM8926

ای سی تغذیه PM8926

مولتی برند و بیشتر خرابی در گوشیهای سامسونگ میباشد

ای سی تغذیه PM8110

ای سی تغذیه PM8110

بیشترین خرابی در هواوی و مولتی برند میباشد

ای سی پاور MT6323GA

ای سی پاور MT6323GA

این ایسی بیشترین خرابی را در سری هواوی دارد و مشترک در بیشتر برندها ...

پیشنهاد ویژه
MT6320A

MT6320A

این ای سی مشترک در سری هواوی لنوو و.. میباشد

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول