ای سی تغذیه /وای فای /بلوتوث

آی سی تغذیه MT6328V

آی سی تغذیه MT6328V

آی سی تغذیه MT6328V – بهترین کیفیت ( اورجینال)

آی سی تغذیه pm8937

آی سی تغذیه pm8937

آی سی تغذیه – شماره فنی PM8937-0VV

آی سی تغذیه  MAX77686

آی سی تغذیه MAX77686

آی سی تغذیه سامسونگ – شماره فنی MAX77686

آی سی تغذیه – PM8926

آی سی تغذیه – PM8926

آی سی تغذیه – شماره فنی PM8926

آیسی تغذیه MT-6325

آیسی تغذیه MT-6325

آی سی تغذیه MT6325 اورجینال

آیسی تغذیه MT6323

آیسی تغذیه MT6323

آی سی تغذیه هواوی – شماره فنی MT6323GA

آیسی تغذیه MT6320

آیسی تغذیه MT6320

آی سی تغذیه هواوی – شماره فنی MT6320GA

ای سی وای فای هواوی G6

ای سی وای فای هواوی G6

این ایسی جهت مربوط به طبقه وای فای هوتوی G6 میباشد

ای سی تغذیه PM8916

ای سی تغذیه PM8916

این ایسی مولتی برندبودهو بیشترین مصرف را در هواوی دارد خرابی حالت ...

ای سی پاور MAX77686

ای سی پاور MAX77686

این ایسی پاور مولتی برند بوده بیشتر در سری هواوی خرابی دارد

ای سی تغذیه PM8926

ای سی تغذیه PM8926

مولتی برند و بیشتر خرابی در گوشیهای سامسونگ میباشد

ای سی تغذیه PM8110

ای سی تغذیه PM8110

بیشترین خرابی در هواوی و مولتی برند میباشد

ای سی پاور MT6323GA

ای سی پاور MT6323GA

این ایسی بیشترین خرابی را در سری هواوی دارد و مشترک در بیشتر برندها ...

پیشنهاد ویژه
MT6320A

MT6320A

این ای سی مشترک در سری هواوی لنوو و.. میباشد

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول